top of page

           Stiftelsen Aalesunds Museum
 

AALESUNDS MUSEUM

 

Aalesunds Museum er en privat stiftelse og et bymuseum som eier og forvalter egne samlinger, fond, bygninger og eiendommer.

 

Fra vedtektenes § 2: Formål, oppgaver og omfang:

  • Muset skal være til begeistring og inspirasjon.

  • Museet skal kartlegge, samle inn, dokumentere, ta vare på og gjøre faglige undersøkelser av historisk materiale.

  • Museet skal formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner og kulturhistorie

  • Formidling til barn og unge skal vektlegges

  • Museet skal samarbeide med andre som driver kulturell virksomhet etter norske og internasjonale retningslinjer

  • Museet skal ha helårsdrift

Aalesunds Museums styre etter årsmøtet 17. mars 2021:

Kjell Skorgevik, styreleder (gjenvalgt)

Liv Møller-Christensen (ikke på valg)

Ole M. Ellefsen (nytt medlem)

Torgeir Melsæter (nytt medlem)

Grete Sandvig (nytt medlem)

Kirsti Dale (oppnevnt av Ålesund kommune for valgperioden)

Anders Lindbeck (varamedlem oppnevnt av Ålesund kommune for valgperioden)

Varamedlemmer (velges for ett år):

  1. Nils Grytten

  2. Lars Johan Huse

  3. Ole Grebstad

 

 

Aalesunds Museums styre etter valgene på årsmøtet i Kulturhuset Godtemplaren 24. mars 2022:

 

Kjell Skorgevik, styreleder (gjenvalgt)

Ole M. Ellefsen, nestleder (ikke på valg)

Grete Sandvik (ikke på valg)

Torgeir Melsæter (ikke på valg)

Bjørg Stafseth Kristiansen (nytt medlem)

Kirsti Dale (oppnevnt av Ålesund kommune for valgperioden)

 

                Vararepresentanter:

Nils Grytten (gjenvalgt)

Ole Grebstad (gjenvalgt)

Børre Kenneth Thorsen (nytt medlem)

Anders Lindbeck (oppnevnt av Ålesund kommune for valgperioden)

bottom of page