top of page

            AALESUNDS MUSEUMS VENNER

 

Formål og målsettinger:

Museumslaget Aalesunds Museums venner («vennelaget») har til oppgave å støtte og fremme arbeidet ved Aalesunds Museum og Fiskerimuseet, bl.a. ved

  • å rekruttere og velge medlemmer blant museumslagets venner til styret i Stiftelsen Aalesunds Museum (eierstyret)

  • rekrutterefrivillige til å delta i arbeidsgrupper, dugnader og andre tiltak som kommer museet og museets eiendommer til gode

  • være med på å øke museets samlinger i tråd med museets innsamlingsplan

  • delta i vervekampanjer og annen utadrettet virksomhet til fordel for museet

  • komme med ideer og innspill til eierstyret og i samarbeid med avdelingsleder evt. sette i gang aktiviteter

  • samarbeide med andre lag og organisasjoner som har til formål å fremme historisk forståelse og utvikling

 

Styret:

På årsmøtet på Parken kulturhus 17. mars 2021 var alle medlemmer på valg.

Det ble foreslått gjenvalg av Erik Frøland og Einar Myrstad, og Bjørg Stafseth Kristiansen ble foreslått som nytt medlem.

Vedtak: Erik Frøland og Einar Myrstad ble gjenvalgt. Bjørg Stafseth Kristiansen ble valgt til nytt styremedlem.

Varamedlemmer velges hvert år. Det ble foreslått slikt valg:

  1. Per Hammerås (gjenvalg)

  2. Jan Olav Flatmark (gjenvalg)

  3. Odd Johan Olsen (nytt medlem)

 

Der var ingen motkandidater ved valgene. Alle valg ble gjort ved akklamasjon.

Venneforeningens styre etter valgene på årsmøtet i Kulturhuset Godtemplaren 24. mars 2022:

 

Erik Frøland, styreleder (gjenvalgt)

Einar Myrstad (gjenvalgt)

Kristin Skarbøvik (nytt medlem)

 

                Vararepresentanter:

 

Per Hammerås (gjenvalgt)

Jan Olav Flatmark (gjenvalgt)

Odd Johan Olsen (gjenvalgt)

bottom of page