top of page

Lørdag 25. september 2021, kl. 13.00

Rollon-statuen 110 år

(1911–25. sept.–2021)

Lørdag 25. september 2021, kl. 13.00, arrangerer Aalesunds Museum en sammenkomst for å markere 110-årsdagen for avdukingen av Rollon-statuen i Byparken i Ålesund.

Bymuseet ønsker å markere denne dagen for å ivareta byens stolte tradisjoner og samtidig invitere til refleksjon omkring verdien av historiske monumenter i nåtid og fremtid. Både historiske beretninger og aktuelle saker omkring Rollon/Gange Rolv presenteres. Inn i mellom fortell Medvirkende til arrangementet er Torgeir Melsæter, Malvin Dalhus, Arve Tonning, Arnfinn Larsen og Aalesunds Ungdomsmusikkorps (AaUM). Vel møtt ved foten av Rollon i Byparken.        

                                   

 

 

Rollon avdukes i 1911, postkort.JPG

Postkort med motiv fra avdukingen av Rollon-statuen 25. september 1911. Prost Gustav Barman holdt avdukningstalen og Aalesunds Mandssangforening med dirigent H. J. Haagensen sang bl.a. «Marseillaisen» (O. J. Melsæter: Aalesund byen som brente, s. 96).

Bilde_2022-11-13_200706407.png

Torsdagsforedrag 17.november 2023 kl.19:00 i auditoriet
Dag Steinfeldt fortalte fra  sin ferske bok "Fedre og sønner" :
En dramatisk beretning om fire generasjoner i varm og kald krig: Fra han var liten, hørte
Dag Steinfeld fortellinger om den jødiske familien sin på farssiden. De hadde flyktet fra
fattigdom og forfølgelse i Russland på 1800-tallet og etter hvert etablert seg med flere
forretninger i Norge. Senere døde mange av dem i Auschwitz. 

Skrift nr. 32 i museets skriftserie er historien om ålesunderen Perry Kaspar Opsahls opplevelser til sjøs før og under andre verdenskrig. Forfatter er museets styremedlem Børre Kenneth Thorsen.  Han presenterer boken slik på bakre omslag: «Perry Kaspar Opsahl var lettmatrosen som i 1937 trosset naturkreftene for å redde sine skipskamerater. En dåd som fremstår som en av de største i Nordsjøens historie. Han ble verdensberømt og nasjonal helt. Som rormann på MTB 626 og 722 gjennomførte han 41 tokt over Nordsjøen. Det gjorde han til en av veteranene i MTB-flotiljen under 2. vrdenskrig. Hans dyktighet og mot førte MTB-ene og mannskapet ut av flere svært farefulle situasjoner. Med til sammen 12 utmerkelser ble han en av landets mest dekorerte personer.» Boken er på 104 sider. Den kan kjøpes på Aalesunds Museum.

Museets skrift nr. 33  ble presenter på årsmøtet i mars 2024.

Det har tittelen OM ÅLESUNDERE PÅ 1800-TALLET OG OM MUSEET FØR OG NÅ.  Det historiske stoffet om museet er knyttet til en omtale fra museets årsmelding i 1966. Da markerte museet at det var 100 år siden «Aalesunds Nye Fiskerimuseum» ble stiftet i 1866. Dessuten omtales åpningen av museets utstilling i nye lokaler i Latinskolen i 1922. Styrets formann, lektor Bugge, holdt da en tale om museets tilblivelse og historie som gjengis fra Søndmørsposten. Av ålesundere på 1800-tallet er det to personer som omtales i litt lengre artikler. Procurator  Andreas Mathias Sanne var både ordfører og stortingsrepresentant og en sentral eiendomsbesitter.  Byens spanske og portugisiske konsul, Fredrik Hanssen, var en allsidig reder og forretningsmann som også satte merker etter seg i byens sosiale og kulturelle liv. Boken er på 136 sider og kan kjøpes ved henvendelse til museet. 

bottom of page