top of page

Torsdagsforedrag 17.november kl.19:00 i auditoriet: 
Dag Steinfeldt fortalte fra  sin ferske bok "Fedre og sønner" :
En dramatisk beretning om fire generasjoner i varm og kald krig: Fra han var liten, hørte
Dag Steinfeld fortellinger om den jødiske familien sin på farssiden. De hadde flyktet fra
fattigdom og forfølgelse i Russland på 1800-tallet og etter hvert etablert seg med flere
forretninger i Norge. Senere døde mange av dem i Auschwitz. 

Bilde_2022-11-13_200706407.png

Lørdag 25. september 2021, kl. 13.00

Rollon-statuen 110 år

(1911–25. sept.–2021)

Lørdag 25. september 2021, kl. 13.00, arrangerer Aalesunds Museum en sammenkomst for å markere 110-årsdagen for avdukingen av Rollon-statuen i Byparken i Ålesund.

Bymuseet ønsker å markere denne dagen for å ivareta byens stolte tradisjoner og samtidig invitere til refleksjon omkring verdien av historiske monumenter i nåtid og fremtid. Både historiske beretninger og aktuelle saker omkring Rollon/Gange Rolv presenteres. Inn i mellom fortell Medvirkende til arrangementet er Torgeir Melsæter, Malvin Dalhus, Arve Tonning, Arnfinn Larsen og Aalesunds Ungdomsmusikkorps (AaUM). Vel møtt ved foten av Rollon i Byparken.        

                                   

 

 

    Program: 

1. AaUM spiller bysangen «Unge skudd».                                                                

2. Torgeir Melsæter gir en kort historikk omkring Rollon-statuen.                      

3. Allsang, et vers fra «Hilsen til Aalesund» (verset der Gange   Rolv  nevnes). 

4. Malvin Dalhus forteller om da Rollon kom til Byparken.                                   

5. Arve Tonning forteller om hvordan Sportsklubben Rollon fikk   sitt navn.     

6. AaUM spiller «Marseillaisen» (den franske nasjonalsangen).                           

7. Arnfinn Larsen forteller siste nytt om Rollon/Gange Rolv.                                

8. AaUM spiller «Søndmør Regiments-marsj».

NB! Vanlige korona-restriksjoner gjelder

Rollon avdukes i 1911, postkort.JPG

Postkort med motiv fra avdukingen av Rollon-statuen 25. september 1911. Prost Gustav Barman holdt avdukningstalen og Aalesunds Mandssangforening med dirigent H. J. Haagensen sang bl.a. «Marseillaisen» (O. J. Melsæter: Aalesund byen som brente, s. 96).

bottom of page