top of page
Vedtekter Aalesunds Museums venner

Formål og målsettinger:

Museumslaget Aalesunds Museums venner («vennelaget») har til oppgave å støtte og fremme arbeidet ved Aalesunds

Museum og Fiskerimuseet, bl.a. ved

 • å rekruttere og velge medlemmer blant museumslagets venner til styret i Stiftelsen Aalesunds Museum (eierstyret)

 • rekrutterefrivillige til å delta i arbeidsgrupper, dugnader og andre tiltak som kommer museet og museets eiendommer til gode

 • være med på å øke museets samlinger i tråd med museets innsamlingsplan

 • delta i vervekampanjer og annen utadrettet virksomhet til fordel for museet

 • komme med ideer og innspill til eierstyret og i samarbeid med avdelingsleder evt. sette i gang aktiviteter

 • samarbeide med andre lag og organisasjoner som har til formål å fremme historisk forståelse og utvikling

 • Styret:

 • Erik Frøland, Leder

 • Kristin Skarbøvik, Nestleder

 • Roger Zahl Ødegård, Sekretær

 • Einar Myrstad, kasserer

 • Odd Arne Brekke, Styremedlem

 •    Vararepresentanter:

 • Per Hammerås, Jan Olav Flatmark, Odd Johan Olsen

bottom of page