top of page
Vedtekter Aalesunds Museums Venner

 • Vedtekter) gjeldende etter 21. mars 2023, lyder slik:


  Foreningens navn, etablering, formål og målsettinger

  Navnet til foreningen er: Aalesunds Museums Venner

  Aalesunds Museums Venner org.nr. 939 683 577 (foreningen) ble etablert som Aalesunds Museum den 31. januar 1903.

  Foreningen opprettet 104 år senere den 29.august 2007 stiftelsen: Aalesunds Museum org.nr. 990 400 474 (stiftelsen) for at denne skal stå for drift, eierskap og løpende forvaltning av musèets eiendommer, samlinger og andre eiendeler i henhold til stiftelsens vedtekter.

  Medlems-foreningen Aalesunds Museums Venner har som formål, målsettinger og oppgave :

 • Som oppretter av stiftelsen Aalesunds Museum å trygge musèets og stiftelsens eksistens, eiendommer, eiendeler, uavhengighet og selvstendighet
  - gjennom å holde seg orientert om drift og forvaltning
  - og gjennom på årsmøter å velge styreleder og styremedlemmer blant foreningens medlemmer til styret i stiftelsen Aalesunds Museum.

 •  

 • Støtte og fremme arbeidet til Aalesunds Museum herunder avdeling Fiskerimuseet.

 •  

 • Bidra til begeistring og inspirasjon rundt Ålesund og omegns historie og kulturminner, og musèets arbeid med kartlegging, innsamling, ivaretakelse, formidling, faglige-og vitenskapelige undersøkelser, dokumentasjon med videre rundt ting av kunst- og kulturhistorisk interesse og om næringsliv i fortid og nåtid.

 •  

 • Øke og opprettholde medlemsantall i foreningen, blant annet gjennom vervekampanjer og annen utadrettet virksomhet, og medlemsaktiviteter.

 •  

 • Rekruttere frivillige til å delta i arbeidsgrupper, dugnader og andre tiltak som kommer museet og museets eiendommer til gode.  Komme med ideer og innspill til stiftelsen, og i samarbeid med museets personell være med på aktiviteter.

 •  Komme med ideer og innspill til stiftelsen, og i samarbeid med museets personell være med på aktiviteter.
   

 • Foreningen samarbeider med stiftelsens styre om de mål museet har satt opp i gjeldende årsplan og langtidsplan.
   

 • Samarbeide med andre lag og organisasjoner som har til formål å fremme historisk forståelse og utvikling

 • Styret:

 • Erik Frøland, Leder

 • Kristin Skarbøvik, Nestleder

 • Roger Zahl Ødegård, Sekretær

 • Einar Myrstad, kasserer

 • Odd Arne Brekke, Styremedlem

 •    Vararepresentanter:

 • Per Hammerås, Jan Olav Flatmark, Odd Johan Olsen

bottom of page